013 665 3011
GESTIG 1964
Heidi Kleuterskool Visie Die visie en misie van ons skool is om kwaliteit onderrig deur middel van praktiese ervaring en geleenthede vir selfontdekking te skep.
STANDAARDE - Om elke kind te ontwikkel tot sy/haar volle potensiaal - Om gekwalifiseerde personeel aan te stel en deur middel van indiensopleiding te ontwikkel. - Om die fasiliteite by ons skool uit te brei, te ontwikkel en te onderhou.
EFFEKTIEWE ONDERRIG EN ONDERWYS VOLGENS DIE BEHOEFTES VAN ONS GEMEENSKAP EN NASIONALE RIGLYNE.
Heidi Kleuterskool is ‘n geregistreerde kleuterskool in Delmas in Mpumalanga. By Heidi glo ons dat alle kinders oor die potensiaal beskik om ‘n verskil te maak en al hul drome te laat vlerke kry. Heidi is meer as net ‘n Kleuterskool, by Heidi word elke kind as individu deel van die Heidi familie, en ons is trots op die feit dat vele generasies Oumas, Oupas, Mammas, Pappas, Ooms en Tannies, kinders en kleinkinders op ‘n stadium in hul kleuterjare deur Heidi Kleuterskool se deure gestap het, om hul skoolloopbane te begin.
Copyright @ 2020 All Rights Reserved Proudly designed and empowered by Jacqueline Designs Heidi Kleuterskool & After Care centre Registration Number: 6/1/4/3/1/2/494/02 - ECD Centre Privately Owned - Fully Registered (Gold) - After Care Centre - Privately Owned - Fully Registered (Gold) Strydom Straat 3, Delmas, Mpumalanga, 2210 | Posbus 493, Delmas, 2210 | HeidiKleuter@vodamail.co.za | admin@heidikleuterskool.co.za | hoof@heidikleuterskool.co.za

Wie is Heidi Kleuterskool?

INLIGTINGSBLAD INLIGTINGSBLAD INFORMATION PAGE INFORMATION PAGE